معنی و ترجمه کلمه رنجیده خاطر به انگلیسی رنجیده خاطر یعنی چه

رنجیده خاطر

umbrageous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها