معنی و ترجمه کلمه رنجیده به انگلیسی رنجیده یعنی چه

رنجیده

angry
cruciate
displeased
fedup
glum
indignant
injured
peeved
sulky

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها