معنی و ترجمه کلمه رنج به انگلیسی رنج یعنی چه

رنج

affliction
agony
bale
discomfiture
discomfort
fatigue
labor
labour
mortification
pain
teen
thraw
throe
toil
trial
tribulation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها