معنی و ترجمه کلمه رنگارنگ کردن به انگلیسی رنگارنگ کردن یعنی چه

رنگارنگ کردن

variegate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها