معنی و ترجمه کلمه رنگینتن غیر جنسى به انگلیسی رنگینتن غیر جنسى یعنی چه

رنگینتن غیر جنسى

autosome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها