معنی و ترجمه کلمه رنگینتن غیر جنسى به انگلیسی رنگینتن غیر جنسى یعنی چه

رنگینتن غیر جنسى

autosome


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها