معنی و ترجمه کلمه رنگین تن به انگلیسی رنگین تن یعنی چه

رنگین تن

chromosome

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها