معنی و ترجمه کلمه رنگ آبى مایل به خاکسترى به انگلیسی رنگ آبى مایل به خاکسترى یعنی چه

رنگ آبى مایل به خاکسترى

slate blue
teal blue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها