معنی و ترجمه کلمه رنگ ابرى کردن به انگلیسی رنگ ابرى کردن یعنی چه

رنگ ابرى کردن

marbleize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها