معنی و ترجمه کلمه رنگ ارغوانى متمایل به زرد کمرنگ به انگلیسی رنگ ارغوانى متمایل به زرد کمرنگ یعنی چه

رنگ ارغوانى متمایل به زرد کمرنگ

coral pink

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها