معنی و ترجمه کلمه رنگ ثابت خورده به انگلیسی رنگ ثابت خورده یعنی چه

رنگ ثابت خورده

ingrain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها