معنی و ترجمه کلمه رنگ ثابت زدن به انگلیسی رنگ ثابت زدن یعنی چه

رنگ ثابت زدن

ingraft

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها