معنی و ترجمه کلمه رنگ ثابت شده به انگلیسی رنگ ثابت شده یعنی چه

رنگ ثابت شده

diazo dye

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها