معنی و ترجمه کلمه رنگ جزیى به انگلیسی رنگ جزیى یعنی چه

رنگ جزیى

tincture
tinge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها