معنی و ترجمه کلمه رنگ خاکسترى مایل به زرد و سبز به انگلیسی رنگ خاکسترى مایل به زرد و سبز یعنی چه

رنگ خاکسترى مایل به زرد و سبز

sallow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها