معنی و ترجمه کلمه رنگ خاکسترى مایل به قهوه اى به انگلیسی رنگ خاکسترى مایل به قهوه اى یعنی چه

رنگ خاکسترى مایل به قهوه اى

taupe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها