معنی و ترجمه کلمه رنگ خاکسترى و سیاه آهن به انگلیسی رنگ خاکسترى و سیاه آهن یعنی چه

رنگ خاکسترى و سیاه آهن

iron gray
iron grey

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها