معنی و ترجمه کلمه رنگ زرد براق مایل به قرمز به انگلیسی رنگ زرد براق مایل به قرمز یعنی چه

رنگ زرد براق مایل به قرمز

straw yellow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها