معنی و ترجمه کلمه رنگ زرد مایل به سبز سیر به انگلیسی رنگ زرد مایل به سبز سیر یعنی چه

رنگ زرد مایل به سبز سیر

sap green

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها