معنی و ترجمه کلمه رنگ زرد مایل به قرمز به انگلیسی رنگ زرد مایل به قرمز یعنی چه

رنگ زرد مایل به قرمز

lama
lurid
mikado

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها