معنی و ترجمه کلمه رنگ سبز تیره مایل به زرد به انگلیسی رنگ سبز تیره مایل به زرد یعنی چه

رنگ سبز تیره مایل به زرد

forest green

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها