معنی و ترجمه کلمه رنگ سبز سیر زبرجدى به انگلیسی رنگ سبز سیر زبرجدى یعنی چه

رنگ سبز سیر زبرجدى

virid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها