معنی و ترجمه کلمه رنگ سبز مایل بابى به انگلیسی رنگ سبز مایل بابى یعنی چه

رنگ سبز مایل بابى

sea green

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها