معنی و ترجمه کلمه رنگ سبز مایل به زرد خاکسترى به انگلیسی رنگ سبز مایل به زرد خاکسترى یعنی چه

رنگ سبز مایل به زرد خاکسترى

olive gray

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها