معنی و ترجمه کلمه رنگ سنج به انگلیسی رنگ سنج یعنی چه

رنگ سنج

colorimeter
tintometer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها