معنی و ترجمه کلمه رنگ سیاه سنگ لوحى به انگلیسی رنگ سیاه سنگ لوحى یعنی چه

رنگ سیاه سنگ لوحى

slate black

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها