معنی و ترجمه کلمه رنگ سیاه مایل به ارغوانى به انگلیسی رنگ سیاه مایل به ارغوانى یعنی چه

رنگ سیاه مایل به ارغوانى

gooseberry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها