معنی و ترجمه کلمه رنگ سیاه و لکه هاى سیاه روى پوست به انگلیسی رنگ سیاه و لکه هاى سیاه روى پوست یعنی چه

رنگ سیاه و لکه هاى سیاه روى پوست

melanin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها