معنی و ترجمه کلمه رنگ سیاه به انگلیسی رنگ سیاه یعنی چه

رنگ سیاه

blacking
sable
smut


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها