معنی و ترجمه کلمه رنگ عاج به انگلیسی رنگ عاج یعنی چه

رنگ عاج

ivory

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها