معنی و ترجمه کلمه رنگ عقیق جگرى یا سرخ مسى به انگلیسی رنگ عقیق جگرى یا سرخ مسى یعنی چه

رنگ عقیق جگرى یا سرخ مسى

carnelian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها