معنی و ترجمه کلمه رنگ قرمز مایل به آبى که براى رنگ آمیزى پشم و ابریشم و چرم بکا رمیرود به انگلیسی رنگ قرمز مایل به آبى که براى رنگ آمیزى پشم و ابریشم و چرم بکا رمیرود یعنی چه

رنگ قرمز مایل به آبى که براى رنگ آمیزى پشم و ابریشم و چرم بکا رمیرود

fuchsin
fuchsine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها