معنی و ترجمه کلمه رنگ قرمز مایل به آبى به انگلیسی رنگ قرمز مایل به آبى یعنی چه

رنگ قرمز مایل به آبى

anemone
pansy
raisin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها