معنی و ترجمه کلمه رنگ قهوه اى فندقى به انگلیسی رنگ قهوه اى فندقى یعنی چه

رنگ قهوه اى فندقى

nut brown

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها