معنی و ترجمه کلمه رنگ قهوه اى مایل به قرمز به انگلیسی رنگ قهوه اى مایل به قرمز یعنی چه

رنگ قهوه اى مایل به قرمز

mahogany

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها