معنی و ترجمه کلمه رنگ مایل به قرمز به انگلیسی رنگ مایل به قرمز یعنی چه

رنگ مایل به قرمز

rubicund

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها