معنی و ترجمه کلمه رنگ ناپذیرى به انگلیسی رنگ ناپذیرى یعنی چه

رنگ ناپذیرى

achromatisation
achromatism
achromatization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها