معنی و ترجمه کلمه رنگ ناپذیر کردن به انگلیسی رنگ ناپذیر کردن یعنی چه

رنگ ناپذیر کردن

achromatize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها