معنی و ترجمه کلمه رنگ ناپذیر به انگلیسی رنگ ناپذیر یعنی چه

رنگ ناپذیر

achromatic
achromic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها