معنی و ترجمه کلمه رنگ هاى مریى در طیف بین به انگلیسی رنگ هاى مریى در طیف بین یعنی چه

رنگ هاى مریى در طیف بین

spectrum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها