معنی و ترجمه کلمه رنگ و آب فریبنده زدن به به انگلیسی رنگ و آب فریبنده زدن به یعنی چه

رنگ و آب فریبنده زدن به

sophisticate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها