معنی و ترجمه کلمه رنگ پذیرى گیاهان به انگلیسی رنگ پذیرى گیاهان یعنی چه

رنگ پذیرى گیاهان

chromogen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها