معنی و ترجمه کلمه رنگ پذیر به انگلیسی رنگ پذیر یعنی چه

رنگ پذیر

chromatophil
chromophil
colorable
colourable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها