معنی و ترجمه کلمه رنگ پریده شدن یا کردن به انگلیسی رنگ پریده شدن یا کردن یعنی چه

رنگ پریده شدن یا کردن

wan
wanly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها