معنی و ترجمه کلمه رنگ پریده کردن به انگلیسی رنگ پریده کردن یعنی چه

رنگ پریده کردن

blanch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها