معنی و ترجمه کلمه رنگ کارى با رنگى که در آب حل شده و با عسل و صمغ آمیخته شده به انگلیسی رنگ کارى با رنگى که در آب حل شده و با عسل و صمغ آمیخته شده یعنی چه

رنگ کارى با رنگى که در آب حل شده و با عسل و صمغ آمیخته شده

gouache

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها