معنی و ترجمه کلمه رنگ کارى روى گچ خشک به انگلیسی رنگ کارى روى گچ خشک یعنی چه

رنگ کارى روى گچ خشک

secco

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها