معنی و ترجمه کلمه رنگ کم به انگلیسی رنگ کم یعنی چه

رنگ کم

tinge


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها