معنی و ترجمه کلمه رنگ کورى به انگلیسی رنگ کورى یعنی چه

رنگ کورى

achromatopsy
achropsia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها