معنی و ترجمه کلمه رنگ به انگلیسی رنگ یعنی چه

رنگ

color
colour
complexion
dye
grain
hue
indigo
paint
pigmentation
speckle
tinct
tint
tune

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها