معنی و ترجمه کلمه رهاشدنى به انگلیسی رهاشدنى یعنی چه

رهاشدنى

releasable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها